Soybean Futures

Futures

Price (Last 10 Entries) Date
$8.90 Jan 14, 2019 @ 12:00 PM
$9.12 Jan 7, 2019 @ 12:00 PM
$8.82 Dec 28, 2018 @ 12:00 PM
$9.04 Dec 17, 2018 @ 12:00 PM
$9.09 Dec 10, 2018 @ 12:00 PM
$9.05 Dec 3, 2018 @ 12:00 PM
$8.73 Nov 28, 2018 @ 4:36 PM
$8.62 Nov 26, 2018 @ 12:00 PM
$8.71 Nov 21, 2018 @ 2:31 PM
$8.73 Nov 13, 2018 @ 4:04 PM