Soybean Futures

Futures

Price (Last 10 Entries) Date
$8.98 Apr 15, 2019 @ 12:00 PM
$8.98 Apr 8, 2019 @ 12:00 PM
$8.95 Apr 1, 2019 @ 12:00 PM
$9.06 Mar 25, 2019 @ 12:00 PM
$9.05 Mar 18, 2019 @ 12:00 PM
$8.77 Mar 11, 2019 @ 12:00 PM
$9.11 Feb 25, 2019 @ 12:00 PM
$9.07 Feb 15, 2019 @ 12:00 PM
$9.05 Feb 11, 2019 @ 12:00 PM
$9.18 Feb 4, 2019 @ 12:00 PM