Soybean Futures

Futures

Price (Last 10 Entries) Date
$8.31 May 20, 2019 @ 12:00 PM
$7.91 May 13, 2019 @ 12:00 PM
$8.17 May 6, 2019 @ 12:00 PM
$8.47 Apr 29, 2019 @ 12:00 PM
$8.77 Apr 22, 2019 @ 12:00 PM
$8.98 Apr 15, 2019 @ 12:00 PM
$8.98 Apr 8, 2019 @ 12:00 PM
$8.95 Apr 1, 2019 @ 12:00 PM
$9.06 Mar 25, 2019 @ 12:00 PM
$9.05 Mar 18, 2019 @ 12:00 PM