Soybean Futures

Futures

Price (Last 10 Entries) Date
$9.25 Nov 4, 2019 @ 12:00 PM
$9.20 Oct 28, 2019 @ 12:00 PM
$9.33 Oct 21, 2019 @ 12:00 PM
$9.40 Oct 17, 2019 @ 12:00 PM
$9.15 Oct 7, 2019 @ 12:00 PM
$9.06 Sep 30, 2019 @ 12:00 PM
$9.35 Sep 23, 2019 @ 12:00 PM
$9.00 Sep 16, 2019 @ 12:00 PM
$8.53 Aug 26, 2019 @ 12:00 PM
$8.54 Aug 19, 2019 @ 12:00 PM