Soybean Futures

Futures

Price (Last 10 Entries) Date
$8.53 Aug 26, 2019 @ 12:00 PM
$8.54 Aug 19, 2019 @ 12:00 PM
$8.61 Aug 12, 2019 @ 12:00 PM
$8.50 Aug 5, 2019 @ 12:00 PM
$8.85 Jul 29, 2019 @ 12:00 PM
$8.88 Jul 22, 2019 @ 12:00 PM
$8.75 Jul 8, 2019 @ 12:00 PM
$8.85 Jul 1, 2019 @ 12:00 PM
$9.09 Jun 24, 2019 @ 12:00 PM
$9.12 Jun 17, 2019 @ 12:00 PM