Soybean Futures

Futures

Price (Last 10 Entries) Date
$15.27 Feb 17, 2023 @ 5:00 PM
$15.42 Feb 13, 2023 @ 5:00 PM
$15.38 Jan 13, 2023 @ 5:00 PM
$14.60 Dec 12, 2022 @ 5:00 PM
$14.37 Dec 5, 2022 @ 5:00 PM
$15.34 Aug 29, 2022 @ 5:00 PM
$15.72 Aug 22, 2022 @ 5:00 PM
$14.94 Aug 15, 2022 @ 5:00 PM
$16.19 Aug 8, 2022 @ 5:00 PM
$15.94 Aug 1, 2022 @ 5:00 PM