Soybean Futures

Futures

Price (Last 10 Entries) Date
$15.72 Aug 22, 2022 @ 5:00 PM
$14.94 Aug 15, 2022 @ 5:00 PM
$16.19 Aug 8, 2022 @ 5:00 PM
$15.94 Aug 1, 2022 @ 5:00 PM
$14.97 Jul 26, 2022 @ 5:00 PM
$14.73 Jul 25, 2022 @ 5:00 PM
$16.41 Jul 11, 2022 @ 5:00 PM
$16.26 Jul 1, 2022 @ 5:00 PM
$16.30 Jun 27, 2022 @ 5:00 PM
$17.02 Jun 17, 2022 @ 5:00 PM